Wzory Dokumentów

Poniżej udostępniamy wzory dokumentów do pobrania w formacie "word" i pdf:


wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór)
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór)
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór)
wniosek na umieszczenie urządzenia inf. technicznej
wniosek zajęcia pasa drogowego pod reklamy
wniosek dot. wydania decyzji na lokalizacje reklamy w pasie drogowym
wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń
w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych
wniosek na zajęcie pasa
harmonogram robót do wniosku na zajęcie pasa
wniosek na zjazd
wniosek o wydanie zezwolenia dotyczącego lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
awaryjne zajęcie pasa drogowego
zawiadomienie o odbiorze oznakowania
oświadczenie o dostępie działek  do drogi publicznej
druk zgłoszenia szkody na drodze powiatowej


Drukuj